Vyhľadať
Close this search box.

WX HOTEL Bratislava

Cyklistika

WX Hotel je to správne miesto kde si spraviť prestávku popri bicyklovaní, ponúkame všetko potrebné pre deti, mladých, starších, skúsených či menej skúsených cyklistov, či už na klasickom bicykli alebo e-biku.

K dispozícií sú Vám:

Čo vidieť a zažiť

V okolí WX Hotela sa nachádza veľa zaujímavých miest a možností na vyplnenie voľného času.
Tu sú niektoré návrhy:

Hrad Devín

Hrad Devín: patrí k jednej z najvýznamnejších národných, kultúrnych pamiatok na Slovensku. Hrad Devín ponúka okrem historického či prírodného bohatstva aj expozíciu so vzácnymi archeologickými nálezmi či podujatia pre celú rodinu. Taktiež ponúka krásny výhľad na okolitú krajinu s výhľadom na sútok riek Morava a Dunaj.

Cykloturistika: Ak máte záujem o cykloturistiku, v okolí Devínskej Novej Vsi je veľa cyklotrás s krásnymi výhľadmi a prírodou. Taktiež sa tu nachádza Cyklomost slobody vedúci ponad rieku Morava, ktorý spája slovenský a rakúsky breh a vytvára tak prepojenie už existujúcich cyklotrás do významnej európskej cyklotrasy Eurovelo 13, ktorá prechádza po hraniciach bývalej Železnej opony.

Zámok Schloss Hof: Ak sa vám chce trochu ďalej do Rakúska, navštívte zámok Schloss Hof. Tento barokový zámok s krásnymi záhradami je fascinujúcim miestom na prehliadku.

Prírodnou dominantou Devínskej Novej Vsi je bezpochyby masív Devínskej Kobyly. Juhozápadné svahy Devínskej Kobyly boli vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu so štvrtým (skoro najvyšším) stupňom ochrany. Najzaujímavejšou časťou Devínskej Kobyly je pieskový odkryv Sandberg, do ktorého je ale vstup zakázaný. Návštevníkov potešia nádherné výhľady na  Hainburgské kopce, zámok Schloss Hof, sútok Moravy a Dunaja s hradom Devín.

Pieskový odkryv Sandberg je unikátny pozostatok treťohorného bádenského mora spred 15 miliónov rokov. Bolo tu nájdených vyše 350 rôznych druhov skamenelín, medzi inými napríklad zuby žralokov, stavce veľrýb, zvyšky chobotnatca, či kosti opíc. K najvzácnejším nálezom patria zuby Dryopiteka. Vstup na  lokalitu je však z  bezpečnostných a  ochranárskych dôvodov zakázaný (nestabilná hornina).

Náučná prírodná lokalita sa nachádza na  severnom svahu Devínskej Kobyly nad sídliskom Podhorské. Sú tu vysadené pôvodné druhy stromov a  kríkov, ktoré rastú na Devínskej Kobyle, pri každom druhu dreviny je osadená informačná tabuľa. 

V rokoch 1926 – 1933 odkryl J. Eisner slovansko-avarské pohrebisko z obdobia Samovej ríše. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojou, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručami. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.